Grant Thornton

Vår förmånspartner Grant Thornton

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) hjälper dig med internationella skatte – och socialförsäkringsfrågor i samband med flytt mellan olika länder.

Svenska och internationella skatte- och socialförsäkringsregler genomgår ständiga förändringar vilket får konsekvenser för den som överväger att flytta från eller till Sverige för kortare eller längre tid.
Förflyttningar mellan länder kan ge upphov till såväl skatt- som rapporteringsskyldighet i flera länder för dig som individ, för eventuell arbetsgivare, eller det egna företaget.

Grant Thorntons Mobility Services (GMS) ger råd om skatt och socialförsäkring vid internationella förflyttningar så att du kan hantera skyldigheter och risker på rätt sätt.

Som medlem i Svenskar i Världen bjuder vi dig på de första 15 minuternas konsultation och därefter ges en rabatt om 10 % på våra redan förmånliga timpriser. Hör av dig till kansliet så får du en rabattkod för att utnyttja detta erbjudande.

För mer information kontakta:

Aino Askegård Andrésen
aino.a.andresen@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 072 85

Margita Beijer
margita.beijer@se.gt.com
Tel: +46 (0)8 563 073 35

www.grantthornton.se