Tandvård och sjukvård i Sverige för utlandssvenskar i EU/EES-länder och Schweiz

Många utlandssvenskar som uppbär pension i Sverige har stött på problem i kontakten med vårdgivare och försäkringskassor. Okunskapen bland apotek, tandläkare och andra vårdgivare om reglerna för utlandssvenskar är stor. Få känner till intyget FK5163 som ger rätt till sjukvårdsförmånerna på hemmaplan.

Svenska medborgare med pension enbart från Sverige får inte nekas vård- eller tandvårdsförmåner. Många utlandssvenskar har tvingats betala för medicin trots gällande högkostnadsskydd. Andra har inte fått avdrag för statligt tandvårdsstöd.

En tandläkare i Göteborg hävdade nyligen att svenska pensionärer som bor utomlands bara har rätt till akutvård i Sverige. Även Försäkringskassan i Göteborg påstod detsamma, trots att utlandssvenskar visat upp både intyg om rätt till vårdförmåner och sina EU-kort.

En som vet hur det ligger till är Charlotte Petersson på Försäkringskassan i Visby. Hon intygar att pensionärer boende i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, som enbart uppbär pension från Sverige, och inget annat land, visst har dessa rättigheter med stöd av EU-förordningen 1408/71. Regeln infördes för över sex år sedan, men informationen har uppenbarligen inte nått ut till alla vårdgivare.

Har din tandläkare en fråga i ämnet kan han eller hon kontakta Försäkringskassans kundcenter för partner. Telefon 0771-17 90 00. Det finns även information för tandläkarna på Försäkringskassans hemsida och i handboken Vård av persioner från andra länder (utgiven 2013 av SKL, se sidan 15).

Har pensionärer bosatta i ett annat EU-land rätt till statligt tandvårdsstöd och högkostnadsskydd vid planerad tandvård i Sverige?

Ja, mot uppvisande av Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för persioner bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, FK5163. För att ha rätt till intyg FK5163 måste man först ha ett svenskt intyg, S1 (kallas ofta E121), registrerat i det land man är bosatt.

När Försäkringskassan utreder om en person har rätt att få intyget E121 från Sverige tittar de på var personen anses bosatt, hur länge hen varit försäkrad för pension, om pension utbetalas från annat land, till exempel det land där personen är bosatt, eller om personen arbetar. De gör en bedömning i varje enskilt ärende. Därefter skickar Försäkringskassan E121 för registrering till bosättningslandet, som sedan skickar tillbaka en bekräftelse på att det ska vara gällande och att det står klart att Sverige ska vara behörig stat för vårdförmåner. Därefter skickar Försäkringskassan ut EU-kort och även intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige (FK5163).

En förutsättning är att personen har en allmän pension från Sverige som ålderspension, tilläggs- och garantipension, premiepension som man kan ta ut från 61 år eller efterlevandepension. Det kan också vara sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om personen får pension från det land hen är bosatt i, både svensk och till exempel tysk pension, är det bosättningslandet som ska stå för vårdförmånaderna och då finns inget behov av blankett E121 för att få vård i till exempel Tyskland. För akutvård i Sverige ska personer i det fallet visa upp sitt tyska EU-kort

Gör så här

Skaffa intyget om rätt till vårdförmåner (FK5163) från Försäkringskassans kundcenter, telefon 0771-524 524. Intygen och EU-korten hanteras av Försäkringskassan i Visby. Ha alltid intyget och EU-kortet med vid besök i Sverige för att visa upp hos läkare eller tandläkare. Notera att både intyget och kortet ska förnyas vart tredje år.