Staffan de Mistura är Årets Svensk i Världen 2016

Priset Årets Svensk i Världen går till diplomaten Staffan de Mistura. Sedan 1988 hyllar organisationen Svenskar i Världen årligen en svensk som gjort framstående insatser för att profilera Sverige internationellt inom kultur, näringsliv, vetenskap, idrott eller inom det humanitära området.

Staffan de Mistura får priset 2016 med motiveringen:

”Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud för Syrien, tilldelas utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2016 för ett livslångt engagemang att finna lösningar i samband med humanitära katastrofer och internationella konflikter.

Den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura har i över fyra decennier varit verksam inom framför allt Förenta Nationerna och dess olika organ. Hans karriär inleddes 1971 inom ramen för Världslivsprogrammet. Förutom tjänstgöringar i ca 20 konfliktzoner – bl.a. i Sudan, Chad, Etiopien, Rwanda, Vietnam, Laos och på Balkan – har han varit FN:s och generalsekreterarens sändebud i Libanon, Irak, Afganistan och nu senast i Syrien.

2014 utsågs Staffan de Mistura till ordförande för det nyinrättade Europeiska fredsinstitutet. Dess uppgift är att bidra till den globala fredsagendan i syfte att förebygga, hantera och lösa konflikter. Till hans kulturella uppdrag hör att vara intendent för Villa San Michele på Capri.

Utmärkande för Staffan de Misturas gärning har varit – och är – att medverka till att lindra lidande vid humanitära katastrofer och att med diplomati söka fredliga lösningar i krigs- och konfliktområden. Beslutsamhet, engagemeng och stort yrkeskunnande är egenskaper som tillskrivs honom. Hans gärning bärs upp av en genuin humanism och integritet.

Staffan de Mistura har dubbelt medborgarskap i Sverige och Italien, en fråga som Svenskar i Värden drev under många år. Staffan de Mistura är en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Svensk i Världen.”

Utmärkelsen Årets Svensk i Världen har under de senaste åren tilldelats Max Martin, Martin Lorenzon och Daniel Ek (Spotify), Zlatan Ibrahimović, Hans Rosling, Peter Wallenberg och Annika Sörenstam. Alla pristagare är publicerade på www.sviv.se/uppdrag/arets-svensk-i-varlden/