Remissvar om valdeltagande och e-röstning

Vi har nyligen lämnat vårt yttrande gällande betänkandet ”Låt fler forma framtiden” och specifikt om de delar som berör insatser för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar (kapitel 5.5.5.) och det som avser e-röstning (kapitel 12.7.9.).

Vi är särskilt positiva till förslaget att frågor om hur röstningsförfarandet för utlandsboende kan underlättas bör ses över i en framtida vallagsutredning.

Vi föreslår att man tillsätter en utredning om  hur ett försök med e-röstning i de kommande riksdagsvalen 2018 ska kunna gå till och att ett sådant försök borde inkludera svenska medborgare som är bosatta utomlands.

Läs hela yttrandet i sin helhet här; Remissyttrande gällande SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden”.