Rekord i invandring och utvandring

Under 2015 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 134 240 personer. En orsak är att kriget i Syrien gör att många söker skydd här. Under det senaste året har allt fler människor sökt sig hit från krigsdrabbade länder, men Sverige har inte alltid varit ett invandringsland. Kring sekelskiftet 1800-1900 var utvandringen stor då massor av svenskar flyttade utomlands, främst till USA. Förra året utvandrade över 50 000 personer, fler än rekordåret 1887, men vid sekelskiftet var det procentuellt dubbelt så många som flyttade från Sverige.

Invandring 2015 efter de vanligaste födelseländerna 

invandring_efter_land-2015

Snart är vi 10 miljoner

Invandringen är det som bidrar mest till Sveriges folkökning just nu. Ungefär tre fjärdedelar av folkökningen under 2015 beror på att fler personer invandrar än utvandrar. Resten beror på att det föds fler än det dör.

Drygt 1,6 miljoner är födda utomlands

Ungefär var sjätte person i den svenska befolkningen är född i ett annat land. Det vanligaste födelselandet är grannlandet Finland, som cirka 156 000 personer är födda i.

Invandringen till Sverige tog fart vid andra världskrigets slut då svensk ekonomi gick på högvarv och det var brist på folk som jobbade i industrin. Ända fram till en bit in på 1970-talet sökte sig många till Sverige från länder som hade högre arbetslöshet. De som invandrade kom främst från övriga Norden och andra länder i Europa. Att man invandrade från länder utanför Europa var ganska sällsynt. Arbetskraftsinvandringen ledde till att antalet personer i den svenska befolkningen som var födda utomlands mer än femdubblades, från cirka 100 000 år 1945 till 538 000 år 1970.

Hög utvandring från Sverige – flest flyttar till Norge

Fram till 1930 var det fler som utvandrade från Sverige än som invandrade till Sverige. Under andra halvan av 1800-talet och de första årtiondena av 1900-talet skedde en (procentuell) massutvandring av svenskar på grund av att det var svåra förhållanden i Sverige. Totalt lämnade 1,4 miljoner personer landet mellan 1860 och 1930.

I vissa årskullar födda i slutet av 1800-talet rörde det sig om så många som var femte man och drygt var sjätte kvinna. De flesta sökte lyckan i Amerika där ekonomin blomstrade. Invandringen var samtidigt mycket liten och bestod mest av svenskar som återvände hem efter en tid utomlands.

Fler fyttar utomlands igen

På senare tid har fler börjat utvandra från Sverige igen. Sedan 2011 har utvandringen återigen varit hög, över 50 000 personer per år. Majoriteten av dem har tidigare invandrat till Sverige och flyttar nu utomlands igen, oftast till landet där de föddes. Av de som utvandrade under 2015 var 33 procent födda i Sverige.

Källa: SCB