Regeringen presenterar vårbudgeten idag

Idag  släpper Sveriges regering sin vårbudget. Här presenteras regeringens bedömning av det ekonomiska läget samt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför 2017 års budget. Vårdbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) och Vänsterpartiet.

Kortfattat kan det sammanfattas att regeringens bedömning av det ekonomiska läget är att utsikterna för den svenska ekonomin är goda men att risk för svagare utveckling finns. Den nuvarande arbetslösheten är den lägsta på sju år och förväntas fortsätta sjunka under 2017. Gällande BNP-tillväxten förväntas den bli hög under 2016 men den förväntas sjunka något under nästkommande år till följd av ökat resursutnyttjande.

Här kan du se regeringens presentation av vårbudgeten och sätta dig in ytterligare i vårbudgeten genom att läsa Regeringskansliets snabbgenomgång på vårbudgeten, 2016 års ekonomiska vårproposition och regeringens vårändringsbudget.