Svenskar i Världen besöker Paris

Nästa vecka besöker Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist Paris. Två möten organiseras där utlandssvenskar har möjlighet att träffa Karin. Ett äger rum på Ambassaden (Residenset) på måndagkväll. Detta är helt fullbokat. Den andra mötet är ett frukostmöte hos Handelskammaren samma dag den 8 februari klockan 08.30.

Mötet på morgonen kommer att ge tillfälle till mer fördjupade rundabordssamtal. Utöver Handelskammarnätverket deltar även rektorn för svenska sektionen till Lycée International.

Plats: Svenska Handelskammaren i Paris, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 8ème.
Tid: Måndagen den 8 februari 2016 klockan 08.30.

Svenskar i Världen har en unik roll som representant för de 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands. Organisationen verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka och driver viktiga frågor som gäller passhantering, medborgarskap, utbildning, värdering av utländska betyg, skatter, röstning, mm. Vi erbjuder även hjälp till utlandssvenskar genom våra specialiserade rådgivare.

Tillsammans med Karin Ehnbom-Palmquist kommer vi att diskutera och debattera frågor som Svenskar i Världen arbetar med och som berör de svenskar som lever, arbetar eller studerar i Frankrike. Anders Fogelström, ombud för Svenskar i Världen i Paris och ledamot i Handelskammarens styrelse medverkar.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: Tina.Darcel@ccsf.fr

 

Antalet platser är begränsat så anmäl Dig så snart som möjligt men senast fredag den 5 februari.