Grattis på Samernas nationaldag

Idag den 6 februari firar vi på Svenskar i Världen Samernas nationaldag.

13 000 år tillbaka sträcker sig de första spåren efter människor i Sápmi. Sápmi är samernas landområde som sträcker sig från ryska Kolahalvön ner till Dalarna här i Sverige. Trots den långa, anrika historien har samerna ofta varit diskriminerade i Sverige genom historien, i likhet med många andra urfolk runt om i världen. Det var inte förrän 2011 som Samerna erkändes som ett folk i Sveriges grundlag.

Vem som är same eller inte beror på om du har haft samiska som språk i hemmet samt om du anser dig vara same, även om en individ naturligtvis kan uppleva sig både som same och som svensk. Vilka personer med samiskt påbrå som själva helt eller delvis identifierar sig som samer idag är svårt att veta men uppskattningsvis bor mellan 80-100 000 samer i Sápmi och någonstans mellan 20 000 – 40 000 samer i Sverige*.

Samiskan som språk består av  tre olika huvuddialekter: centralsamiska, sydsamiska och östsamiska. Dessa huvuddialekter består dessutom av flertalet dialekter och i Sverige är det nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och umesamiska dialekterna vanliga. Många samer har vanliga arbeten i Sverige, men ungefär 10% arbetar med renar och en del samer lever helt eller delvis på turism.

Läs mer om Samerna i Svenska Institutets faktablad om Samer i Sverige.

*källa: samer.se