Begravningsavgiften – en knepig fråga

Svenskar i Världen undersöker fortfarande möjligheten för utlandssvenskar att få betala en särskild avgift för att kunna bli begravd i Sverige.

Vid Utlandssvenskarnas Parlament den 18 augusti 2015 antogs en resolution i frågan om begravningsavgiften som berör Kammarkollegiet, Finansdepartementet och Kulturdepartementet.

Svenskar i Världen har fått till svar av Kammarkollegiet att de avslutar ärendet då de anser att den givna resolutionen är en fråga för lagstiftaren att ta ställning till. Vid kontakt med Finansdepartementet ansåg Finansdepartementet frågan ligga under Kulturdepartementet och Kulturdepartementet kontaktades.

Kulturdepartementet å sin sida beskrev att enligt Begravningslagen beräknas begravningsavgiften utifrån  den inkomstskatt man betalar i Sverige som folkbokförd, vilket skapar en konflikt för utlandssvenskarna. Som utlandssvensk har man därmed ingen möjlighet och/eller skyldighet att betala begravningsavgiften och det är i dagsläget inte möjligt så länge man inte är folkbokförd i Sverige. Detta är problematiskt för de utlandssvenskar som känner en stark anknytning till Sverige och vill begravas här, kanske i en familjegrav, då det hela blir kostsamt.

Svenskar i Världen undersöker vidare hur en bra lösning på den juridiska problematiken ska kunna nås.