inbjudan till MultiMind

Norgebesök av Svenskar i Världens Generalsekreterare

Bild: fr.v. Lars Bergman (Riksföreningen Sverigekontakt), Hanne Aaberg (Norwegians Worldwide), Karin Ehnbom-Palmquist (Svenskar i Världen) och Anne Marie Dalgaard (Danes Worldwide).


 

Den 25e till 26e januari besökte Svenskar i Världens Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist systerorganisationen Norwegians Worldwide i Oslo som i år stod värd för Nordic Meeting där Svenskar i Världens systerorganisationer i Norden möts. Medverkande var även Danes Worldwide samt Riksföreningen Sverigekontakt.

Organisationerna har många frågor gemensamt och under de två dagarna diskuterades hur de nordiska systerorganisationerna ytterligare kan stötta varandra i kontakter med myndigheter och andra organisationer för att få igenom förbättringar för respektive organisations medlemmar i utlandet.  Exempelvis samarbetar de nordiska systerorganisationerna nära inom den europeiska organisationen Europeans Throughout the World (ETTW) som engagerar sig i europeiska medborgares rättigheter när de flyttar mellan olika länder.

En sakfråga som diskuterades närmare är lagen om dubbelt medborgarskap. Förra året gick lagen om dubbelt medoborgarskap igenom i Danmark och i dagarna har det hållits en hearing i norska Folketinget med Norwergians Worldwide för att utröna möjligheterna till att även i Norge tillåta dubbelt medborgarskap. Svenskar i Världen har varit behjälpling med råd och tips inför dessa så välkomnade lagförändringarna i våra nordiska grannländer. Svenska medborgare fick möjlighet att återfå ett förlorat svenskt medborgarskap förra året.

Även rösträtt utomlands var ett aktuellt ämne, där vi har kommit längre än exempelvis Danmark där man inte får rösta från utlandet längre än två år. Antalet medborgare som arbetar och studerar utomlands ökar i alla nordiska länder och våra organisationer får därmed ett ökat ansvar. Gemensamt för oss alla är att kontakter via sociala medier blir allt viktigare och också gör det lättare att nå ut till alla utlandsboende.

Vid årets möte kunde inte Suomi-Seura/Finland-Samfundet närvara.

 

Läs mer om Danes WorldwideNorwegians WorldwideFinland Society och Europeans throughout the World