Inför elektronisk förnyelse av pass

660 000 svenskar bor utomlands. När de ska förnya sina pass uppstår stora problem. Det är dyrt och de måste ofta resa långt för att komma till en mobil fotostation på en svensk ambassad eller svenskt konsulat. Fotostationen är tillgänglig under en begränsad tid och tiderna för att förnya sitt pass blir snabbt fullbokade. Vill en utlandssvensk förnya sitt pass i Sverige måste han eller hon kunna bevisa att hon eller han är bosatt i ett annat land.

Text: Ellika Nyqvist Livchitz

2015 kan du deklarera på heder och samvete, göra polisanmälan, söka sjukpenning, starta företag och handla med miljoner med hjälp av din e–legitimation. I Estland kan alla estniska medborgare i och utanför landet e-rösta sedan åtta år tillbaka. Sverige vill bli betraktat som ett ett land som ligger i framkant inom IT. Att möjliggöra elektronisk passansökan torde vara en naturlig del i denna utveckling.

Nya Zeeland har gått i bräschen

Sedan 2012 kan nyzeeländare förnya sina pass på nätet. Det har sparat mycket tid och pengar. Hittills har 460 000 nyzeeländare ansökt om nytt pass online. På den statliga webbplatsen för pass för nyzeeländare, passport.govt.nz, kan de som behöver förnya sina pass testa om deras foto håller för alla krav som ställs för passansökan online. Bilderna exemplifieras av tre personer där en bild är korrekt och andra saknar enfärgad bakgrund, där huvudet är för stort, för vinklat, där personen har för kraftiga glasögonbågar eller fotot har för mycket skugga. Med tydliga riktlinjer och en pedagogisk film kan ingen fotograf gå bet på hur passfotografiet ska tas. På webbplatsen kan sökande ladda upp sitt foto från datorn och få besked direkt om bilden håller måttet för pass.

content-sign-signature-page

Förnyelse av pass per post eller online

Storbritannien erbjuder också sina expats att förnya sina pass online. En brittisk medborgare får skicka in sitt gamla passa samt ifyllda dokument, som går att ladda ner från den statliga webbplatsen, samt ett passfoto. Sökande betalar online på sajten och i priset ingår frakt med rekommenderad post av det nya passet. Sedan 2010 trycks alla brittiska pass i Storbritannien.

När en svensk som bor på Hawaii ska förnya sitt pass, får denne flyga fem timmar enkel resa till konsulatet i San Francisco. Där har Sverige en mobil fotostation två dagar om året. Tiderna blir snabbt fullbokade med långa väntelistor.

Att ansöka om pass för svenskar som bor i Sverige kostar 350 kronor hos Polisen. För utlandssvenskar som vill förnya sitt pass på svenska ambassaden i London kostar det 1400 kr (£107), i Paris 152 Euro. Svenskar som är mantalsskrivna utomlands och som vill förnya sitt pass i Sverige, måste ofta bevisa att de inte har medborgarskap i bosättningslandet. Om du till exempel var bosatt i Storbritannien före den 1 januari 1998 krävs ett intyg från Home Office, UK Border Agency – ett Non-Acquisition of British Citizenship – där det framgår om du har beviljats brittiskt medborgarskap eller inte.

Ett attraktivt pass

Med ett svenskt pass kommer du in i 173 länder utan visum. Idag finns tyvärr inga begränsningar i hur många pass en person kan beviljas efter upprepade förlustanmälningar. Det saknas bestämmelser som förhindrar beviljande av pass för den som tidigare har missbrukat pass. Detta finns i andra länders lagstiftning, Norges och Nederländernas till exempel. En förändrad lagstiftning är på gång även i Sverige.

På Utlandssvenskarnas Parlament 2015 tog flera av resolutionerna upp passfrågor. Samtliga resolutionsmottagare har fått resolutionerna, bland annat UD:s konsulära enhet och Polisens passenhet. Svaren publiceras på www.sviv.se. Vi kommer konsekvent att lobba vidare för elektronisk passförnyelse mot berörda beslutsfattare.

Läs mer om resolutionerna från Utlandssvenskarnas Parlament 2015