Frukostseminariet om fri rörlighet inom eu finns i sin helhet på webben

Vad innebär den fria rörligheten för EU-medborgare och finns det några begränsningar? Vilka skyldigheter och rättigheter har man som utlandssvensk? Vad är viktigt att tänka på före en utlandsflytt?


Bild: Svenskar i Världen (fr.v. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens svenska representation | Expertpanelen | Kai Hammerich)

Den 8:e december anordnade Svenskar i Världen ett frukostseminarium vid namn Fri Rörlighet Inom EU där ovan nämnda frågor var i fokus. Evenemanget gick av stapeln på Europahuset och genomfördes i samarbete med EU-kommissionen.

En expertpanel var inbjuden med  representanter från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, SACOs Studentråd (som även gav svar för CSNs räkning) och PRI Pensionsgaranti (som även gav svar för Pensionsmyndighetens räkning). Diskussionen modererades av Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Karin_EUSEM

Karin Ehnbom-Palmquist, Svenskar i Världens generalsekreterare

Seminariet inleddes av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige. Kai Hammerich, President för Ka Foreign Investment Corporation AB och styrelseledamot för Svenskar i Världen (tidigare Generaldirektör för Invest in Sweden Agency) talade om vikten om en internationell livserfarenhet. Lena Nordquist från SOLVIT Sverige, Kommerskollegium pratade om hur de arbetar med att lösa gränsöverskridande problem som kan drabba företag och privatpersoner på EU/EES inre marknad och hur de kan bistå med hjälp som har med EU:s fria rörlighet att göra.

SOLVIT_Lena

Lena Nordquist, SOLVIT Sverige, Kommerskollegium

Efter denna inledning följde en paneldiskussion där tre olika case togs upp och där experterna från de olika myndigheterna fick berätta om hur de arbetar vid dessa frågor. Publiken var samtidigt välkommen att ställa frågor till panelen.

Seminariet var mycket lyckat och många viktiga frågor om rörligheten inom EU togs upp. Representanterna från de olika myndigheterna uttryckte också vikten av att träffas vid ett tillfälle som seminariet gav.

Hela seminariet sändes live via Europahusets webbplats och finns sparat i ett år framåt. Se hela seminariet HÄR