Tuve Johannesson och Michael Treschow

Svenskar i Världens nya ordförande Tuve Johannesson

Vid Svenskar i Världens årsmöte den 19:e augusti lämnade Michael Treschow över ordförandeklubban efter tre år som organisationens styrelseordförande till Tuve Johannesson. Vår kommunikatör Ellika Nyqvist Livchitz satte sig ner med Tuve för att prata om hans uppdrag, hur det är att vara svensk i världen och frågorna han speciellt brinner för.


Text: Ellika Nyqvist Livchitz, Foto: Kerstin Alm, SVIV, (Tuve Johannesson tv. tar över efter Michael Treschow.) 

Du har lång utlandserfarenhet bakom dig. Vilka har varit de viktigaste fördelarna med att bo utomlands?

Att för första gången flytta till ett nytt land kräver ett visst mått av nyfikenhet och riskvillighet. Man lämnar känd terräng och vet inte hur det ska bli. Utefter vägen, i mitt fall från 1974 tills nu, med många nya erfarenheter från många länder och olika arbetsuppgifter i olika bolag upplever jag att Sverigeperspektiven går från inifrån ut till utifrån in. Kunskaper och erfarenheter som kanske kan vara till nytta i en vidare bemärkelse. Min familj har hela vägen fått ”swing with the punches” – nya länder, språk, skolor, vänner, uppbrott och boenden. Vi upplever att vi är internationella utan att ha givit upp att vara svenskar. Ibland känner jag mig mer svensk än många som aldrig har brutit upp.

Det finns säkert många som rycker i dig och vill dra nytta av din kompetens. Vad fick dig att tacka ja till det här uppdraget?

Först blev jag förvånad och smickrad. Om omdömesgilla personer tror på mig som ordförande blev frågan för mig: Tror jag att Svenskar i Världen behövs, att jag kan samarbeta bra med Karin (generalsekreterare, reds anmärkning) och styrelsen? Med ett bestämt Ja, blev nästa fråga: Har jag ett genuint intresse att försöka bidra med den energi som behövs? Svaret var enkelt och jag ser fram emot att göra mitt bästa för Svenskar i Världen.

Vad gör du helst när du inte arbetar?

Jag har alltid varit en läsande person med ett stort intresse för historia. Jag spelar gärna dålig golf och reser mer än gärna, yrkesmässigt och privat. Cirka 120 länder har jag besökt.

Du bor fortfarande utomlands, i London. Tror du att du kommer att flytta tillbaka till Sverige en vacker dag?

Det tror jag nog. Mölle har sommartid varit en fast punkt för hela familjen. Med bostad i Stockholm numer känns det naturligt med en större närvaro i Sverige. Många vänner har återvänt till Sverige och vi utlandssvenskar har nog en benägenhet att flockas.

Finns det någon särskild fråga du vurmar extra mycket för hos Svenskar i Världen?

Det är egentligen för tidigt för mig att uttala mig om det, men att lyfta fram fördelarna med internationella utbyten mellan studenter och forskare ligger mig varmt om hjärtat. Jag har varit engagerad i Lunds Universitet i många år och tycker att utbyten mellan studenter och forskare samt stipendieverksamheten för detta är oerhört viktiga. Svenska studenter måste få reda på och utnyttja möjligheterna att studera utomlands. På svenska universitet måste vi välkomna studenter från andra länder betydligt bättre än vad vi gör idag. Det är ett ömsesidigt givande och tagande. Tar vi väl hand om utländska studenter och forskare blir svenska studenter väl mottagna utomlands. Svenskar i Världens kartläggning visar att 7-8000 studenter studerar till läkare i Sverige och 1200 får en bra utbildning i Polen. Sådana möjligheter måste svenska studenter blir mer medvetna om.

Har du något generellt råd till blivande utlandssvenskar, vad är viktigt att tänka på för att lyckas och trivas i ett nytt land?

Nyfikenhet och äventyrslystnad.

Dold talang?

Jag lagar god mat!

Vad ser du för fördelar och nackdelar för svenskar i det internationella arbetslivet?

Vi är koncensusinriktade och vill komma överens. Jag har upplevt att den inställningen kan kollidera med andra synsätt i utsatta situationer där det krävs tydlighet i ledarskapet. Samarbetsviljan berikar men samtidigt får man inse att andra infallsvinklar har sina fördelar. Det är ingen tillfällighet att svenska företagsledare med stor internationell erfarenhet är uppskattade; Micahel Treschow, min företrädare och många andra.

Tuve Johannesson har många strängar på sin lyra

  • MBA examen vid Lunds Universitet. VD på Tetra Pak i bland annat Sydafrika, Australien och på Tetra Pak International samt Group Executive Vice President och styrelseledamot i Tetra Pak Rausing i Schweiz.
  • President & CEO i VME Group, sedermera Volvo Construction Equipment, i Belgien.
  • President och CEO för Volvo Car Corporation i Sverige.
  • Styrelseordförande i Findus AB, Gorthon Lines, IBX AB och Ecolean International A/S och som vice styrelseordförande i Volvo Car Corporation.
  • Vice styrelseordförande och styrelseledamot i SEB.
  • Senior Industrial Advisor för EQT.
  • Hedersdoktor i ekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.