Remissvar: Ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier

Svenskar i Världen har lämnat svar på remissen ”Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier m.m.” (dnr 2015-119-8402)

Remissen kan sammanfattas i två punkter

1) CSN kommer inte att tillhandahålla en upphandlad försäkringslösning för utlandsstuderande, men merkostnadslån för försäkringskostnader vid utlandsstudier kommer att kunna erbjudas studerande

2) CSN kommer att förtydliga nämndens allmänna råd om särskilda skäl för utbetalning av studiemedel på annat sätt än månadsvis i förskott.

Läs vårt remissvar här.

Läs hela remissen här.