Pensionsmyndigheten utvecklar webbtjänsten Utlandsguiden

Vid Utlandssvenskarnas Parlament 2013 antogs bland andra en resolution som rör svårigheter med olika regelverk när du går i pension. Svenskar i Världen föreslog i resolutionsförslaget att Pensionsmyndigheten ska kunna vägleda utlandssvenskar i hur man tillgodogör sig pensionsbelopp intjänade i utlandet och korrelerar det med det svenska systemet. Eftersom regelverken runt pensioner skiljer sig mellan länder, har den enskilde svårt att på egen hand utreda sakförhållandena. Pensionsmyndigheten har skrivit en rapport till Socialdepartementet om vad som är genomfört kring informationsgivning i gränsöverskridande situationer och vad som kommer att utvecklas framöver.

Pensionsmyndigheten ska lansera en webbtjänst som heter Utlandsguiden. Där kommer samlad information att finnas för boende i Sverige som planerar att flytta utomlands för arbete, studier eller pension, för redan boende utomlands samt för boende utomlands som planerar att flytta till Sverige.

Pensionsmyndigheten är inte den enda instans som jobbar med dessa frågor. Bland potentiella samarbetspartners i nämns tjänstepensionsbolag, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Migrationsverket.

Svenskar i Världen är glada över Pensionsmyndighetens respons och deras planer på att lansera en ny webbtjänst med information om dessa frågor.

Läs hela rapporten HÄR