Svenska arbetsimmigranter i norsk avhandling

Svenskar i Världen publicerade tidigare i år en mycket uppmärksammad kartläggning över utlandssvenskar. 7 procent av svenskarna har valt att bo utomlands. I Norge uppskattar vi att det bor omkring 90 000 svenskar, vilket gör Norge till det näststörsta landet med utlandssvenskar. I USA bor flest, 150 000, och i Storbritannien och Spanien bor det också 90 000 som i Norge.

Ida Tolgensbakk vid Oslo Universitet har skrivit en avhandling om svenskarna i Oslo. Den heter ”Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo”.

Svenskar är idag den näststörsta invandrargruppen i Norge. De är ofta unga och arbetar i servicebranschen med okvalificerade yrken som inte kräver någon högskoleutbildning. Deras tydliga närvaro i Oslo har gett incitament för att titta närmare på föreställningar om både nordiskhet och migration i Norge.

Avhandlingen tar upp de unga svenska invandrarnas självförståelse, berättelser om deras migration och intervjuer. Sammantaget ger den en bild av en svensk migrant som är populär och som anses likna den norska befolkningen. Samtidigt har svenskarna svårt att smälta in helt och bli sedda som jämlikar, vilket de har gemensamt med de mest utsatta minoriteterna. Kontakter och konfliktpunkter hanteras å andra sidan ändå i stor utsträckning genom likvärdighet och skratt: en föreställning om en grundläggande likhet mellan de två folken, och genom omfattande användning av aggressiv och / eller godartad humor.

Avhandlingen om svenska arbetsimmigranter i Oslo