Remissvar: Missbruk svenska pass

Vi har nu lämnat vårt svar på remissen ”Missbruk av svenska pass – omfattning och åtgärdsförslag (Ds 2015:12)”.

 

Remissen ger två förslag till förändringar i passlagen resp passförordningen; utökad kontroll samt begränsning av tillgången till pass.

I det stora hela anser Svenskar i Världen att föreslagna åtgärder är bra för att förhindra missbruk av svenska pass, men har avvikande uppfattning vad gäller ansökningsavgiften för pass och det provisoriska passets giltighetsområde.

Läs vårt remissvar här.

Läs hela remissen här.