Migration och företagens internationalisering

Svenskar i Världen var på plats under seminariet Migration och Företagens Internationalisering den 1:a september, som anordnades av Delmi. Till grund för seminariet ligger kunskapsöversikten ”Migration och Företagens Internationalisering” (2015:4) som skrivits av Andreas Hatzigeorgiou, fil.dr i nationalekonomi och chefsekonom vid Stockholms handelskammare och Magnus Lodefalk, ekon.dr i nationalekonomi och forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Kunskapsöversikten består av ett stort antal studier där sambandet mellan migration och internationalisering undersökts. Sambandet är att migranter förknippas med handel, utlokalisering av produktion och utländska direktinvesteringar. Forskningen på området tyder på att migranter sätter avtryck genom sin kunskap om utlandsmarknader och sina kontakter och nätverk. En procents ökning av antalet migranter är sammankopplad med 0,1-0,3 procents mer utrikeshandel i genomsnitt. Undersökningar tyder också på att företag ökar sin export med 1-3 procent för varje ytterligare utlandsfödd som anställs. Utbildade migranter främjar handeln allra mest. Översikten hävdar att handelspolitiken bör ta tillvara på migrationens potential på ett bättre sätt. Kunskapsspridning och synergierna mellan en välfungerande arbetsmarknad och internationalisering är också viktig för enskilda företag och migranter. Hatzigeorgiou och Lodefalk menar att detta bör kunna leda till en relevant diskussion om effekterna av utvandring från utvecklingsländer till rikare länder i perspektivet fattigdomsbekämpning och långsiktig utveckling.

Vi på Svenskar i Världen anser att perspektivet om hemvändares bidrag till Sverige glöms bort i detta hänseende, men tycker samtidigt att det är positivt att det framkommer att migranter – vilket hemvändande utlandssvenskar är – kan bidra med sin kunskap om utlandsmarknader och sina kontakter och nätverk, och att det kan leda till ökad handel. Vi ser att utlandserfarenhet ofta glöms bort som en kompetens på arbetsmarknaden. Denna studie visar att utlandserfarenhet är värdefull för det svenska näringslivet. Vi kan bara hoppas på vidare diskussion i ämnet och att debatten snart kommer börja gynna våra hemvändare, eftersom vi ser att det gynnar Sverige.