International Literacy Day

Idag är det International Literacy Day. Omkring 775 miljoner människor runt om i världen kan inte läsa och/eller skriva. 1965 slog UNESCO fast att detta ska uppmärksammas och International Literacy Day infördes, vilket alltså infaller den 8:e september. Genom att skapa medvetenhet är förhoppningen att få bukt med detta enorma problem som strider mot de mänskliga rättigheterna.

Läs mer på International Literacy Day