Hans Rosling i SVT och DR

Hans Rosling har den senaste tiden medverkat i både SVT och DR för att diskutera den pågående situationen i Europa. Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm och en av grundarna till stiftelsen Gapminder, vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik om miljö, ekonomi och sociala frågor lättillgänglig och lättförståelig. Hans blev Årets Svensk i Världen 2012. (Bild: Jörgen Hildebrandt).

Rosling i SVT:s Aktuellt (vid 8:00)

Rosling i DR2:s Deadline

Årets Svensk i Världen 2012