Remissvar: återbetalning av studielån

Vi har nulämnat vårt svar på remissen ”Förslag till ändringar i bestämmelser om återbetalning av studielån (2015-119-4215)”.

 

Vi ställer oss positiva till förslaget om att förenkla möjligheterna att ansöka om en nedsättning av årsbeloppet. Remissvaret belyser de praktiska problem som kvarstår för utlandssvenskar som saknar inkomst och som samtidigt inte kan redovisa detta. Läs hela remissen här.