Ålandsbanken är ny guldpartner

Vi välkomnar Ålandsbanken som nyligen blev guldpartner till oss. Ålandsbanken har mycket erfaren och kunnig expertis på området självrättelse av oredovisade tillgångar utomlands. Flera medarbetare har lång erfarenhet från tidigare arbete på Skatteverket med internationella skattefrågor. De hjälper bland annat kunder som vill ha hjälp med att genomföra en självrättelse.

Ålandsbanken grundades 1919 av dåtida åländska entreprenörer som ville ha en egen, åländsk bank. 1942 registrerades den på Helsingforsbörsen.

Huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland, men de har stegvis vidgat sina vyer. Först till Helsingfors, där de 1982 var första bank i Finland med att erbjuda tjänsten Private Banking. Under 1990-talet, efter en bankkris där Ålandsbanken som enda bank i Finland klarade sig utan bankstöd, utökades verksamheten med sju nya kontor. I Finland har de idag kontor i Helsingfors, Tammerfors, Vasa, Åbo och Pargas. Sedan 2009 är de etablerade i Sverige och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Koncernen har ca 700 anställda och där tre dotterbolag ingår som alla har verksamhet som anknyter till banking.

Besök gärna deras webbplats på www.alandsbanken.se.

Läs mer om