Snart kan amerikansk passkontroll och tull flytta till Arlanda

Arlanda är en av tio flygplatser som har valts ut av USA för att få införa så kallad US preclearance. Preclearence innebär i det här fallet att amerikanska myndigheter gör tull- och säkerhetskontrollen redan på Arlanda, i stället för på amerikansk mark. Därigenom underlättas resandet och förutsättningarna för fler direktförbindelser stärks.

Under 2014 reste cirka 650 000 personer mellan Sverige och USA. Idag erbjuds fem direktförbindelser mellan länderna och ytterligare två startar i höst. Ungefär hälften av resorna mellan Sverige och USA sker via andra europeiska flygplatser.

Gäller enbart direktflyg

Att kunna klara av tull- och passkontroll redan på Arlanda gäller alltså enbart för dem som åker direkt till USA, inte för dem som mellanlandar i Europa på vägen dit. Att slippa långa köer på den amerikanska sidan är något som många svenskar kommer att uppskatta.

Med US preclearance stärks Arlandas roll som avreseort för USA-resenärer i Sverige. Swedavias ansökan har ett starkt stöd från såväl regeringen som näringslivet. Förhoppningsvis kommer fler flygbolag att starta direktförbindelser till USA.

Preclearande kommer att innebära möjlighet att byta till anslutande inrikesflyg i USA på ett smidigare sätt än tidigare. Anläggningen för US preclearance kommer att byggas i nedre planet av F-piren i terminal 5. Bygget uppskattas ta 1 – 1,5 år.  Själva avtalet kommer troligen att vara klart inom 12 till 18 månader från att förhandlingarna har startat. Sedan kommer det att kunna införas kort därefter.

Den svenska regeringen meddelade i februari 2015 avsikten att möjliggöra ett införande av US preclearance på Arlanda. Efter att flygplatsen valts ut vidtar tekniska diskussioner mellan Swedavia och USA. Ett slutligt införande av US preclearance är avhängigt ett godkännande från svenska och amerikanska myndigheter. Satsningen på preclearance ingår som en del av Arlandas tidigare beslutade investeringsprogram om 13 miljarder SEK.

Sverige är ett av nio länder som USA har beslutat att ge en gräddfil in i landet.  Kampen har stått mellan Kastrup och Arlanda. Arlanda valdes ut eftersom det är en tekniskt utvecklad flygplats, med bra flygplatsadministration och för att den svenska regeringen har varit entusiastisk. Det här kommer att förenkla resande, minska väntetiden, reducera pressen i ankomsthallar och öka säkerheten. Båda sidor vinner.

15 flygplatser har redan preclearance

Preclearence finns redan på 15 flygplatser i världen, varav två ligger i Europa – båda på Irland. Av de tio nya flygplatserna som har valts ut, däribland Arlanda, ligger de flesta i Europa. Utöver Arlanda är flygplatser i följande länder utvalda för preclearance:

  1. Belgien
  2. Dominikanska Republiken
  3. Japan
  4. Nedländerna
  5. Norge
  6. Spanien
  7. Turkiet
  8. Storbritannien – både Heathrow och Manchester