Full garantipension kräver att du har bott 40 år i Sverige

Tjänstepensionsföretaget Alecta har gjort en undersökning som belyser ojämlika villkor mellan män och kvinnor som får pension i Sverige. Garantipensionens storlek är också beroende av hur länge man varit bosatt i Sverige. För att få full garantipension krävs en bosättningstid i Sverige om 40 år. Huvud­regeln är att det är åren från 25 år till 65 år som räknas. Garantipensionen kan aldrig betalas ut före 65 års ålder.

Deltidsarbete slår hårt mot pensionen – mer nu än förr

I Sverige jobbar var tredje kvinna och var tionde man deltid och den som arbetar deltid kommer att få en lägre pension än den som arbetar heltid. Bland de pensionärer som 2012 var 65 år eller äldre hade kvinnorna i genomsnitt endast 66 procent av männens pensioner. Och då får dagens pensionärer ändå i hög utsträckning sina pensioner från äldre pensionssystem. Jämfört med de pensionssystem som finns idag har dessa äldre system varit mer förlåtande gentemot personer som inte arbetat heltid och också haft perioder då de kanske inte jobbat alls.

Rapporten uppmärksammar följande områden som kan vara bra att tänka på

  • Se upp för deltid tidigt i yrkeslivet om du har premiebestämd pension
  • Se upp för deltid sent i yrkeslivet om du har förmånsbestämd tjänstepension
  • Pensionssystemet är i sig inte ojämställt utan speglar en ojämställd arbetsmarknad
  • Det finns sätt att i en parrelation kompensera för deltidsarbete

Här är rapporten: Deltidsfallan2015