BBi Communication ny silverpartner

Vi välkomnar BBi Communication som ny silverpartner. BBi arbetar med språkträning, språktester och interkulturella utbildningar. Vi hoppas att samarbetet med BBi bidrar till att underlätta för våra medlemmar när man flyttar utomlands, bor i utlandet och möter olika kulturer samt vid hemflytt till Sverige igen.