660 000 svenskar bor utomlands

Enligt Svenskar i Världens senaste kartläggning bor drygt 660 000 svenskar utomlands. Det motsvarar knappt sju procent av Sveriges befolkning. De populäraste länderna för utlandssvenskar att bosätta sig i är USA, Storbritannien, Norge och Spanien. När det gäller städer är det i London och Oslo som flest bosätter sig. Där bor uppskattningsvis 150 000 svenskar – en knapp fjärdedel av utlandssvenskarna i världen. Ett varmare klimat är en vanlig orsak till varför svenskar väljer att flytta utomlands.

Kartläggningen av utlandssvenskarna har genomförts under det senaste året. Svenska ambassader, konsulat, svenska skolor, svenska kyrkan och svenska klubbar i 126 länder har kontaktats för att ge en uppfattning om antalet svenskar som bor utomlands.

– Det finns ingen myndighet med fullständiga uppgifter om antalet utlandssvenskar. Skattemyndigheten vet hur många svenskar som har skrivit ut sig, pensionsmyndigheten hur många som får pension i utlandet och centrala studiestödsnämnden hur många som får studiemedel utomlands. Sedan finns ett stort mörkertal som vi har försökt kartlägga, säger Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare på Svenskar i Världen.

En utlandssvensk är enligt vår definition en svensk medborgare som bor utomlands mer än sex månader. Svenskar i Världens kartläggning 2011 kom fram till att 550 000 svenskar bodde utomlands. Antalet är högre 2015, dels för att fler svenskar flyttar utomlands, dels för att vi den här gången har gjort en mer omfattande och tillförlitlig undersökning som fler länder har deltagit i.

I nästan samtliga länder har man konstaterat en ökning av antalet bosatta svenskar. I Thailand bor 20 000 svenskar mer än sex månader om året. Det är en fördubbling jämfört med kartläggningen 2011. Krisens Grekland går mot strömmen. Såväl ambassaden som svenska kyrkan i Aten har fått ta emot ovanligt många samtal från svenska familjer på väg att flytta hem och som vill ha information om skolor och arbets- och bostadsmarknaden i Sverige.

– Svenskar i Världen är den enda organisation som tar tillvara utlandssvenskarnas intressen. Vi behöver veta hur många svenskar vi talar för i kontakten med myndigheter och andra aktörer. Vi ser gärna att regeringen utser en person med ansvar för svenskar bosatta i utlandet. Det skulle ge dem mer kunskap och utlandssvenskarna skulle kunna utnyttjas som en resurs för att främja Sverigebilden utomlands, säger Karin Ehnbom-Palmquist, som själv varit utlandssvensk under många år på UD, bland annat som Sveriges ambassadör i Mexiko, Nya Zeeland och Australien.

80 procent av utlandssvenskarna bor i följande tio länder  

 

  1. USA – 150 000
  2. Storbritannien – 90 000
  3. Norge – 90 000
  4. Spanien – 90 000
  5. Frankrike – 30 000
  6. Tyskland – 23 000
  7. Thailand – 20 000
  8. Finland – 15 000
  9. Danmark – 15 000
  10. Italien – 12 000

Tabell: Antalet bosatta svenskar utomlands mer än sex månader per år

Pressklipp

Många medier har uppmärksammat Svenskar i Världens kartläggning. Här är länkar till några pressklipp:

Metro
DN
DI
SvD
Aftonbladet
Sydsvenskan
Rapport söndag 21 juni klockan 18.00 och 19.30  (3,33 minuter in i inslaget)
P3 Nyheter

Samt många lokaltidningar – Blekinge Läns Tidning, VLT, Hallandsposten, GP, Eskilstunakuriren, Helsingborgs Dagblad för att bara nämna några.

Svenskar i Världens pressmeddelande 21 juni 2015