Etnolog undersöker spaniensvenskars integration

Det talas ofta om hur invandrare bör integreras i Sverige. Men hur bra är svenskar i till exempel Spanien på att anpassa sig? Etnologen Annie Woube har skrivit en avhandling om svenskar som har valt att flytta till den 20 mil långa kuststräckan Costa del Sol i Andalusien. Hon beskriver hur livet på solkusten gestaltar sig för de som har flyttat ned från Sverige. Avhandlingen Finding One’s Place handlar mycket om hur vardagslivet fungerar och där finns även berättelser från personer som har migrerat.

Enligt Annie Woube förhåller sig svenskarna som migranter i Spanien precis som invandrare i andra länder gör.

– De behåller sin anknytning till Sverige genom svenska nyheter, hemresor och kontakt med släkt och vänner i Sverige. Samtidigt finns det en svensk infrastruktur i Costa del Sol med Svenska kyrkan i Utlandet, Svenska skolan, svenska mediekanaler, mäklare och tandläkare.

Men det finns också exempel på svenskar som är välintegrerade i det spanska samhället samtidigt som de förhåller sig till den svenska gruppen på orten. De som jobbar i spanska företag eller är gifta med en spanjor, till exempel. Precis som i svenska samhällen har vissa orter och områden blivit synonyma för vissa samhällsklasser.

Över 30.000 svenskar har flyttat permanent ner till Costa del Sol och ännu fler finns i regionen under kortare tid, som säsongsboende eller som turister.

Annie Woube är doktorand i etnologi vid Uppsala Universitet. Under våren 2009 gjorde hon en längre fältundersökning och har sedan följt upp den med ett flertal kortare besök. Annie Woube påvisar i avhandlingen hur integrationen sker i det spanska samhället genom arbete, släktrelationer och andra sociala nätverk. Vidare beskrivs hur banden med hemlandet fungerar via regelbundna resor och kommunikationer. Avhandlingen belyser på ett träffande sätt hur invandrarskapet upplevs och hur svenskarna hanterar samlevnaden med alla de kulturer som finns i södra Spanien.

Avhandlingen har många paralleller med situationen i Sverige för många etniska grupper. Den är i högsta grad relevant för den dagsaktuella samhällsdebatten både i Sverige och i Spanien.

Avhandlingen Finding One’s Place