Hur kan vi främja cirkulär migration och mobilitet inom Europa?

Det är temat på en konferens i Riga i maj som Svenskar i Världen deltar i. Mötet arrangeras av Lettlands utrikesministerium och Svenskar i Världens motsvarighet i landet, Europeisk-lettiska föreningen. Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist kommer att vara med och förmedla information från konferensen till alla medlemmar i nästa tidning. Syftet med mötet är att analysera de makroekonomiska effekterna av in- och utvandringen av arbetskraft som har ägt rum inom EU sedan 2004. Mötet ska också belysa de legala, sociala och kulturella hindren för en ökad rörlighet. Ett mål är att komma fram till policy rekommendationer för en mer integrerad och bättre fungerande arbetsmarknad. Det innebär även en maximering av tillvaratagandet av diasporans organisationers arbete, till exempel Svenskar i Världens engagemang. Resultaten ska vidarebefordras från konferensen till beslutsfattare inom EU.

ETTW – Konferensprogrammet i Riga 11-12 maj 2015

Lettland som innevarande halvår håller i ordförandeklubban i EU har fokuserat på att locka tillbaka lettisk, kvalificerad arbetskraft. Den lettiska disporan, de medborgare som har flyttat utomlands, är en ovanligt hög andel av befolkningen. I Lettland har de en ansvarig person på utrikesdepartementet – en ambassadör at large – som arbetar med utlandsletternas frågor.

Årsmöte på Europeans Throughout the World

I anslutning till konferensen har Europeans Throughout the World årsmöte. Svenskar i Världen är medlemmar i denna organisation och sitter även med i styrelsen. Europeans Throughout the World lobbar på EU-nivå för de 60-80 miljoner EU-invånare som bor utomlands och bevakar deras rättigheter vad gäller sjukvård, socialförsäkringar, pensionsfrågor, mm.

Europeans Throughout the World’s hemsida