Anmälan om svenskt medborgarskap har öppnat

Obs! Detta är inget aprilskämt.

Från och med idag den 1 april 2015 kan du som förlorat ditt svenska medborgarskap återfå det. Detta är en fråga som Svenskar i Världen enträget har arbetat med och äntligen fått gehör för. På Migrationsverkets hemsida hittar du all information och ansökan. Det kostar 475 kronor för den som åter vill bli svensk.

Om du har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det genom en anmälan. Reglerna ser olika ut beroende på i vilket land du har medborgarskap i dag.

Tidigare regler avsåg att undvika dubbelt medborgarskap. Du kan åter bli svensk om du har:
  • blivit av med ditt svenska medborgarskap på grund av att du genom ansökan eller samtycke blivit medborgare i ett annat land, eller
  • blivit av med ditt svenska medborgarskap när du gått i allmän tjänst i ett annat land, eller
  • vid tidpunkten var ett barn under 18 år vars förälder blivit medborgare i ett annat land och du fick samma medborgarskap som de.

Om anmälan gäller ett barn under 18 år ska föräldrarna eller vårdnadshavarna till barnet ska skriva under anmälan. Har du ensam vårdnad om ditt barn räcker det med din underskrift. Barn som har fyllt 12 år måste själva skriva under på att de vill bli svenska medborgare. Undantag kan göras i de fall barn inte kan lämna sitt samtycke på grund av varaktig psykisk störning eller liknande.

Anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land (320011). Du kan välja att lämna in din anmälan till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter eller skicka in den till Migrationsverket i Norrköping.

Pass

Migrationsverket skickar hem beslutet till dig. Om du har blivit svensk medborgare och vill skaffa svenskt pass, ska du vända dig till polisen.

Olika regler gäller beroende på om du är nordisk medborgare eller medborgare i övriga länder.

Mer information

Läs mer på Migrationsverkets hemsida. Har du frågor, vänd dig till Migrationsverket eller till de instanser som Migrationsverket hänvisar till.