Omfamna öppenhet och mångfald

Sverige behöver bli bättre på integration och omfamna öppenhet och mångfald, säger Svenskar i Världens ordförande Michael Treshow i en artikel i Connect Sweden. Företagen behöver se mångfald som en tillgång. Vi kan inte vara nog välkomnande gentemot utländska besökare, invandrare och hemvändare.

Förutom att låsa upp Sveriges arbetsmarknad, föreslår Michael Treschow att vi ska blir effektivare på att certifiera kvalifikationer som är intjänade utomlands. Den privata sektorn kan också göra mer för att förbättra integrationsprocessen, särskilt vad gäller företagens attityder till att anställa invandrare.

Ju mer mångfald du har runt ett bord, desto mer sannolikt är det att alla nödvändiga problem kommer upp på agendan. Om det är för heterogent, är det risk att antalet frågor och nya initiativ begränsas.

Uppskatta hemvändares erfarenhet

I Sverige bör vi välkomna och underlätta återanpassningen för de svenskar som har bott utomlands och har beslutat att återvända hem. Svenskar på hemmaplan visar ofta ingen större nyfikenhet för att lära sig mer om andras tid utomlands. En vanlig reaktion är att folk undrar om det inte är bra att vara hemma igen. Få frågar vad hemvändare har lärt sig och vill höra hur det var att bo i ett annat land.

Kanske är det Sveriges berömda Jantelag, som ser jämställdhet som en dygd, som är medskyldig till vårt ointresse av andras utlandserfarenhet. Det kan vara någon form av maktkamp, tror Michael Treschow. Svenskar i Sverige tänker att andra inte ska se sig själva som något speciellt bara för att de har varit i Kina, till exempel.

Utlandserfarenhet avgörande för Sveriges konkurrenskraft

Att fler svenskar väljer att bo utomlands är avgörande för att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft. När utlandssvenskarna kommer hem igen skapas en omsättning av nya idéer. Flera hemvändare startar företag eller utvecklar redan befintliga företag, skolor eller sjukhus.

Utlandssvenskarna formar dessutom världens syn på Sverige. De 550 000 svenskar som bor utomlands utgör ett fantastisk gäng av ambassadörer.

Läs hela artikeln här.