Om några veckor kan du bli svensk igen

Svenskar i Världen har äntligen fått gehör för att det ska bli möjligt att enkelt återfå sitt svenska medborgarskap som gått förlorat till följd av tidigare bestämmelser. Den tidigare lagstiftningen syftade till att undvika dubbelt medborgarskap. Den 1 april 2015 träder den nya lagen i kraft och medborgarskapet kommer då att återfås efter en enkel anmälan till migrationsverket. Det gäller även dig som inte har för avsikt att flytta tillbaka till Sverige, men som ändå vill återfå ditt medborgarskap.

Det här är en av de frågor som Svenskar i Världen länge har lobbat för och som flera medlemmar har bett oss att hjälpa till att försöka påverka lagstiftningen för. Som väl är har vi nått målet. Vi hoppas att alla medlemmar och utlandssvenskar får information om de nya reglerna och de som vill återfår sitt svenska medborgarskap på ett smidigt vis.

Mer information från regeringen om lagändringarna