Nya amorteringskrav skapar rusning efter bostäder

Efterfrågan på bostäder i Sverige beräknas stiga kraftigt fram till sommaren. Många vill slå till innan det nya amorteringskravet börjar gälla. Efter den 1 augusti kommer det att krävas ännu högre inkomster än idag för att få ett lån. Det gör det svårare att få in en fot på bostadsmarknaden.

De som köper sin bostad före augusti månad i år slipper följa Finansinspektionens betydligt tuffare avbetalningstempo, med reservation för att datumet kan komma att flyttas fram något. Skrivs köpekontraktet senast den 31 juli gäller dagens villkor för amorteringar. Köper du en bostad för 1,2 miljoner efter den 1 augusti måste du lägga ut 1200 kronor mer i månaden för ditt boende. Då blir det tvångssparande som gäller eftersom amortering ses som en form av sparande.

Mäklare i Sverige har märkt en ökad efterfrågan sedan förslaget om de nya kraven blev kända. Priserna stiger och de nya reglerna är sannolikt en orsak. Idag räknar bankerna med att en låntagare ska klara av en räntenivå på 5-6 procent, även om räntorna idag är betydligt lägre. De nya kraven gäller även de som lånar till en renovering.

Bolån som tas efter den 1 augusti ska betalas av med 2% per år så länge belåningsgraden är mer än 70%. Därefter med 1% per år ned till en belåningsgrad på 50%. Vid lägre belåningsgrad finns inga krav på avbetalning. Marknadsvärdet ska styra med en möjlig omvärdering vart femte år. Kravet ska omfatta banker och kreditmarknadsbolag.

Köper du en bostad för 3 miljoner och tar lån i en svensk bank på 2,5 miljoner är belåningsgraden 83%. Amorteringen blir 4165 kronor per månad exklusive räntor och andra avgifter och utgifter.

Planerar du att sälja en bostad i Sverige i år kan du glädjas åt att priserna stiger, åtminstone om affären blir av före den 1 augusti. Planerar du att köpa en bostad kan priserna gå ner eller åtminstone avstanna något efter den 1 augusti, men du får högre krav på amortering om du väntar till hösten.