Adresser till 363 000 pensionssparare saknas

Adresser till utlandssvenskar saknas för pensionsutbetalning

Många utlandssvenskar kan vara ovetande om sin rätt till pension. Arne Paulsson uppger att drygt 300 000 adresser saknas. Foto: Pensionsmyndigheten.

Du har väl inte glömt bort rätten till din pension? Varje år skickar Pensionsmyndigheten 240 000 orange kuvert utomlands. Det skulle kunna vara fler. Adresser till 363 000 personer som tjänat in svensk pension saknas. De flesta av dem som är över 65 år bedöms bo i Finland, Danmark eller Norge, enligt en ny utredning. Nu kommer Pensionsmyndigheten att kontakta sina nordiska motsvarigheter för att försöka få fram adresserna.

I år är antalet pensionssparare drygt 5,9 miljoner, varav 5,4 miljoner i Sverige. Bland de man saknar adress till är 56 033 personer äldre än 65 år. De flesta har jobbat ett par år i Sverige och en stor andel i slutet av 1960-talet. För tre av fyra är troligt bosättningsland våra nordiska grannländer, 42 procent i Finland, 25 procent i Danmark och 7 procent i Norge.

Glömt rätt till svensk pension

– Det är inte orimligt att intjänandeår i Sverige som var för 45–50 år sedan har fallit i glömska i samband med att de flesta spararna tagit ut pension i annat land. I dåvarande ATP-systemet gällde också att man var tvungen att jobba minst tre år i Sverige innan man hade rätt till pension, säger Arne Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Ansök från Pensionsmyndigheten i egna landet

Den som bor inom EU/EES och tidigare har bott eller arbetat i Sverige ansöker om svensk pension genom att kontakta pensionsmyndigheten i det land där man bor.

Snittsiffor för pensionssparare utomlands eller utan känd adress (i Sverige inom parantes)

Antal med eller utan känd adress 574 000 (5 353 300)
Intjänad allmän pension senaste inkomståret: 2 750 kronor (46 240)
Summa intjänad allmän pension: 180 700 kronor (986 287)