Nordiskt möte

Sammanfattning från nordiskt möte

Vid mötet med våra nordiska systerorganisationer diskuterade vi bland annat hur respektive organisation är uppbyggd, vilken hjälp som erbjuds medlemmar, hur verksamheterna finansieras, med mera.

Vi diskuterade även idéer för nya medlemsförmåner och om vi kan erbjuda gemensamma medlemsförmåner till våra medlemmar. En fråga som ständigt är aktuell är hur vi ska locka unga personer utomlands att bli medlemmar.

Vi gick igenom vilka stora evenemang som varje organisation genomför under året, teman för gemensamma lobbyfrågor. Exempelvis är det i Norge inte tillåtet med dubbelt medborgarskap, i Finland har man inte brevröstning och i Danmark mister man sin rösträtt efter ett par år utomlands. Sverige har kommit längre i dessa frågor och Svenskar i Världen verkar nu för fortsatt förenklad utlandsröstning, med möjligheten till elektronisk röstning utomlands.

Mötet var lyckat med två mycket trevliga dagar som väckte många nya intressanta idéer.