Enkät från Europarådet

Europarådet (Council of Europe) genomför just nu en undersökning bland organisationer/föreningar/klubbar inom EU.

 

Det är med kort varsel som enkäten ska besvaras. Senast 17 februari ska den vara inne. Svenskar i Världen kommer att besvara denna, men vi vill gärna uppmana fler att skicka in sitt svar, för att få en stark svensk representation.

ETTW – Questionnaire Council of Europe

Enkäten går ut på att

  • främja kulturell mångfald och interkulturell kompetens och utarbeta strategier och instrument inom mångfaldsområdet,
  • erkänna betydelsen av olika kulturer i byggandet av nationella identiteter och en europeisk identitet som kännetecknas av mångfald, pluralism och respekt för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet.
  • få en tydligare bild av organisationens roll (både nuvarande och potentiella) för att kunna bygga upp en känsla av gemenskap

 

Europarådet vill få kännedom om de aktiviteter som sker inom detta område inom EU, om organisationernas/föreningarnas/klubbarnas kontakter med samhällsföreningar av andra nationaliteter och deras roll i integrationen och identitetsskapandeprocessen för sina medlemmar.

 

Tack till er som väljer att besvara enkäten för er organisations/förenings/klubbs räkning.