Extra valet är inställt

Idag på en presskonferens meddelade statsminister Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP) och Allianspartiernas företrädare, att det utlysta nyvalet i mars 2015 är inställt.

Socialdemokraterna och miljöpartiet har tillsammans med Allianspartierna träffat en överenskommelse för att göra det möjligt att styra landet i minoritet.

Decemberöverenskommelsen, som den kallas, innebär följande:
1. Det blir möjligt att styra landet trots ett problematiskt parlamentariskt läge.
2. SD berövas inflytande.
3. Vi undviker ett extra val denna gång. Det hade troligtvis inte medfört speciellt stora förändringar i den parlamentariska balansen.Dessutom hade det kostat en hel del.
4. Blockpolitiken får en möjlighet att bestå vilket möjliggör en aktiv och reell oppositionspolitik, oavsett vilka som styr.
5. Det blir inte längre möjligt att bryta ut poster ur budgeten.

Länk till presskonferensen.