Anmäl dig till röstlängden idag

När du flyttat utomlands står du automatiskt kvar i röstlängden i tio år, skriver Skatteverket på sin webbplats. När du anmäler en ny adress i utlandet hos Skatteverket står du kvar i röstlängden ytterligare tio år från och med den dag Skatteverket registrerar den nya adressen.

Röstlängd

På deras webbplats hittar du blanketten Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan (SKV 7842), som du bör fylla i omgående för att kunna rösta vid extra valet i mars. Skicka den till adressen som står på blanketten.

Om du har frågor kontaktar du Skatteupplysningen på telefonnummer +46-771-567 567.

Mer om röstlängden kan du också läsa hos Valmyndigheten.