Förnyelse av svenskt körkort utomlands

Vi har fått många frågor från svenskar bosatta utomlands om vad som gäller vid förnyelse av svenskt körkort. Här kommer därför lite information om reglerna för förnyelse av svenskt körkort. Olika regler gäller beroende på om du är permanent bosatt inom eller utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES*). Permanent bosatt är du om du bor i ett land minst 185 dagar varje kalenderår.

Permanent bosatt i annat ett land inom EES
Om du är permanent bosatt i ett annat land inom EES får du inte förnya ditt svenska körkort. Körkortet ska istället ersättas av ett körkort i det land där du är permanent bosatt. Tänk på att byta ditt svenska körkort mot ett nytt innan det svenska har gått ut. Detta sedan nya regler trädde i kraft den 20 december 2006, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG.

Permanent bosatt utanför EES
Om du är permanent bosatt i ett land utanför EES kan du förnya ditt svenska körkort. Ansökningshandlingar för förnyelse av körkort från utlandet skickas inte automatiskt till din utländska adress. Dessa hittar du istället på respektive ambassad och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst. Tillsammans med din ansökan om förnyelse ska du skicka med blanketten ”Intyg om permanent bosättning”, som visar att du är permanent bosatt i ett land utanför EES. Intyget finns att fylla i och skriva ut på sidan blanketter.

Handlingarna skickas sedan till:
Transportstyrelsen
SE-701 88 Örebro
SWEDEN

Kostnaden för förnyelse/utfärdande av nytt körkort är 400 SEK. Körkortet hämtas ut på en svensk ambassad eller konsulat. Om körkortet hämtas ut hos Transportstyrelsen i Sverige är kostnaden istället 150 SEK.

*EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Källa: Körkortsportalen.se och Europakommissionen (www.ec.europa.eu/sweden).

Läs mer om

, , ,