Ombud berättar om situationen i Ukraina

Den 21:a november 2013 gick ukrainarna ut på gator och torg för att protestera mot den dåvarande presidentens beslut att inte skriva på associationsavtalet med EU. Det blev början på Maidan-proteserna som efter en blodig upplösning i slutet av februari i år ledde till att president och regering avgick och flydde landet. Den 18-20 februari dog fler än 100 människor på Kyivs gator och staden var mycket osäker. Det ska dock understrykas att dessa få dagar utgjorde ett undantag, och att Kyiv var säkert att vistas i under alla andra dagar under de tre månader Maidan-protesterna pågick, menar vårt ombud Anders Östlund, bosatt i Kyiv sedan 2009.

– Jag deltog själv i demonstrationerna och gjorde mitt bästa för att sprida nyheter från Ukraina, berättar Anders, som är affärsman och grundare av det internationella nätverket Fryday.

Andreas von Beckerath, Anders Östlund

Sveriges Ambassadör, Andreas von Beckerath (till vänster) och Anders Östlund (till höger) på ett affärsevenemang .

I mars inledde Ryssland anfallet på Ukraina med ockupationen av Krim och fortsatte sedan med invasionen av Donbass. Även under de sex månader som kriget pågått har Kyiv mestadels varit alldeles utmärkt lugnt och varit en säker stad att vistas i.

– Medierapporteringen från Ukraina har visat på mycket våld och oroligheter men vardagslivet har i stort sett pågått som vanligt och gatorna i Kyiv är mycket säkra både dag och natt, meddelar Anders. Självklart har den ekonomiska situationen i Ukraina utvecklats mycket negativt under året och många människor har förlorat sina arbeten.

Ukrainarna har en stor vilja till förändring och har tagit svårigheterna på ett väldigt bra sätt, säger han och vill påpeka att Ukraina är ett mycket attraktivt land att investera i. Löner och priser är låga, befolkningen är välutbildad och möjligheterna är stora.

Ukraina val, 1 okt 2014

I och med valet som hölls för några dagar sedan finns förhoppningar om att det nya parlamentet blir precis så västorienterat och reformvänligt som opinionsmätningarna visat. Då kommer Ukraina kunna ta tag i korruptionsbekämpningen och med det är förhoppningen att utländskt kapital strömmar till. Ombudet Anders rekommenderar ett besök i Kyiv för den som är intresserad av Ukraina.

– De flesta personer som besöker Ukraina reser härifrån med mycket fina minnen och en mycket positivare bild av landet jämfört med förväntningarna, avslutar han.

 

Följ nyheter och politik i Ukraina på http://uatoday.tv/politics.