Nya lagar som rör utlandssvenskars arv är på gång

I augusti 2015 inträder en ny EU-rättslig förordning som reglerar internationella rättsförhållanden rörande arv.

I augusti 2015 inträder en ny EU-rättslig förordning som reglerar internationella rättsförhållanden rörande arv. Sverige är skyldiga att tillämpa EU-rättsliga förordningar i svenska domstolar. I anledning av detta har regeringen i en utredning föreslagit en rad förändringar av den svenska lagen.

Artikeln i sin helhet hittar du här

Läs mer om

, ,