Välbesökt frukostseminarium med delegationen för migrationsstudier

Förra året inrättade regeringen och Miljöpartiet en oberoende delegation för migrationsstudier (DELMI) som ska göra forskningsresultat mer lättillgängliga för beslutsfattare och allmänhet. I början av juni bjöd delegationen in till ett intressant seminarium på Rosenbads Konferenscenter i Stockholm för att presentera sin uppgift, diskutera hur framtidens migrationspolitik bäst förankras i forskningen samt inhämta publikens synpunkter och idéer. I publiken deltog representanter för bland annat svenska och utländska myndigheter, civila organisationer, företag, universitet och politiska partier. Svenskar i Världen ser fram emot att få följa delegationens viktiga arbete och ta del av dess resultat framöver!