Majoriteten av alla utlandssvenskar är cirkulära migranter

Majoriteten av alla utlandssvenskar uppger sig vara cirkulära migranter, dvs personer som flyttat från Sverige till utlandet, återvänt minst en gång till Sverige för att sedan återigen flytta utomlands. Det framkom i den enkätundersökning som Svenskar i Världen genomfört bland 4 000 utlandssvenskar i samarbete med organisationen SWEA International.

Majoriteten av alla utlandssvenskar är cirkulära migranter– Det är förbluffande att två tredjedelar av de cirkulära migranterna har migrerat mellan Sverige och andra länder två gånger och att en betydande andel har migrerat fyra eller fler gånger, konstaterar Staffan Paues, styrelseledamot i Svenskar i Världen. Det är också förvånande att många utlandssvenskar föredrar att stanna i det andra landet.

Huvudskälet varför dessa personer flyttade ut igen från Sverige var, enligt enkätsvaren, arbetsmöjligheterna i de andra länderna medan trivseln samt familje- och ekonomiska skäl kom på andra, tredje respektive fjärde plats. Saknad av service från myndigheter och krångel inom instanser såsom skola och vård, var andra faktorer som nämndes.

Forskare på Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, menar att dagens globaliserade värld kräver mer flexibla lösningar vad gäller socialförsäkringar och samarbete över gränserna med skola och vård.

Svenskar i Världen arbetar för att tillvarata intressena åt Sveriges 550 000 utlandssvenskar genom att t ex göra det möjligt för svenska medborgare att ha dubbelt medborgarskap, något som bidragit till att göra hemvändande utlandssvenskar till Sveriges största invandrargrupp med 20 000 årliga återinvandrare.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Sjöbom, representant i Svenskar i Världens hemvändargrupp
E-post: jonas@swedenrelocation.se
Tfn: +46(0)70-988 50 38

Bildkälla: Abel et al. 2014, Science/AAAS