Sverige är bäst i EU på att arbeta

I nya beräkningar från Eurostat framgår att Sverige är den nation inom EU som har högst sysselsättning. Hela 79,8 procent av befolkningen i åldern 20-64 år var i arbete under 2013. Genomsnittet för EU låg däremot på 68,3 procent. Som förklaring till de höga siffrorna ges vår jämställdhet när man i andra EU länder har färre kvinnor på arbetsmarknaden. Ett annat skäl är att sysselsättningsgraden bland äldre har ökat markant på senare år. Under Göran Perssons sista tid som statsminister var sysselsättningsgraden exempelvis 1,5 procentenheter lägre.

I jämförelse med våra nordiska grannländer ligger vi också bra till. Danmark har 4,3 procentenheter lägre sysselsättningsgrad än Sverige och Finland 6,5 procentenheter lägre.

Läs mer om

,