Så tyckte partiledarna i den sista debatten inför EU-valet

Med anledning av valet till Europaparlamentet anordnades i onsdags en partiledardebatt i riksdagen. Tydligt var hur olika partier väljer att lägga sitt fokus på olika huvudfrågor inför valet i den 25 maj. Skolminister Jan Björklund (FP) menade att ett starkt EU, liksom NATO, är en förutsättning för fred och demokrati. Näringsminister Annie Lööf (C) underströk vikten av en smalare och vassare union. Fokusera mer på miljön och jobben och låt valutafrågan vara en nationell angelägenhet, menade Lööf. 

Insikten om att EU påverkar Sverige i hög utsträckning tycktes vara gemensam för de olika partiledarna. Huruvida detta är en önskvärd utveckling rådde det dock skilda meningar om. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hävdade att EU är ett uttryck för en politisk elits stormaktsambitioner medan Jan Björklund gick tvärt emot denna uppfattning och menade att EU just är det motsatta. Han ställde frågan till Åkesson om vad som egentligen är problemet med ett demokratiskt samarbete för större öppenhet – och hur det kan anses vara ett förtryck?

 

Jonas Sjöstedt (V) å sin sida pekade på det faktum att svenska politiker ofta framställer Sverige som ett föredöme i Europa. En bild som han själv inte delar i alla avseenden. Sverige är inget föredöme vad gäller jämställdhet, menade han.

Till stöd för detta talade han om de senaste årens ökade inkomstskillnader mellan kvinnor och män, samt de försämrade sjukförsäkringsreglerna. Europa är, enligt Sjöstedt, i social kris.

I miljöfrågan rådde delvis delade meningar. Annie Lööf hävdade att Sverige är ledande i Europa vad gäller att leva upp till vissa av de miljörelaterade målsättningar som EU har ställt upp. Miljöpartiets Åsa Romson delade Lööfs åsikter, men avfärdade Lööf: s beskrivning av Sverige som miljökämpe. Sverige bör enligt MP satsa mer på att utveckla förnybara energikällor. Björklund hävdade att sådant är fallet – men om vi ska klara av att säga nej till rysk gas i framtiden så behöver vi ändå kärnkraft.

Klart är att olika partiledare valde att fokusera på olika konsekvenser av det europeiska samarbetet. Riktningen för framtidens EU kommer delvis att avgöras av dig som får gå och rösta i valet i maj.

För mer information om var, när och hur du kan rösta finner du i Svenskar i Världens tidning genom att klicka här och gå till sidan 11.