Debattartikel i Expressen där styrelseordföranden uppmanar utlandssvenskarna att rösta

Svenskar i Världens ordförande, Michael Treschow skriver i en debattartikel om hur viktigt det är med EU och att få utlandssvenskarna att rösta. ”De är så många att de kan få stort inflytande över valresultatet. Ändå är det ytterst få av de politiska partierna som intresserar sig för denna väljargrupp. Många utlandssvenskar känner därför att valet inte berör dem själva.”

”För mig är det nödvändigt med mer EU-samarbete, öppenhet, frihet och rörlighet. Ett fritt och öppet Europa har varit en viktig förutsättning för att så många svenskar i dag kan bo, arbeta och studera utomlands. Även de svenskar som bor utanför Europa har på olika sätt haft nytta och glädje av EU och kan få det i ännu högre grad framöver”, skriver Michael Treschow och fortsätter ” Men om vi lägger ner vår röst, om vi inte ens bryr oss om vilka vi väljer att representera oss så lämnar vi ”walk over” till andra krafter. Då bryr vi oss inte om vem som ska bestämma över alla de lagar och regler som påverkar vår vardag.”

Läs mer av Michael Treschows artikel, publicerad idag, söndag, i Expressen – klicka här!