Höga förväntningar på UD:s konsulära enhet

Allmänhetens förväntningar på UD:s konsulära enhet är för höga enligt den samma.

– Resandet ökar och det gör det omöjligt för ambassader och konsulat att uppfylla resenärernas önskningar berättar en representant från UD:s konsulära enhet.  Förra året hade vi 1 600 ärenden på våra ambassader och på UD i Stockholm och då är det inte möjligt för oss att svara på vilka turistevenemang som är bäst på olika orter. Bara i Bankok hanterade vi 400 ärenden som berörde människor i Thailand och Filippinerna och det kan gälla allt från sjuka människor till folk som dött en naturlig död. Även i Spanien är antalet ärenden mycket högt.

UD har utarbetat ett mycket bra hjälpmedel, en så kallad ”app”, för svenskar som är på väg att resa ut i världen eller befinner sig på resande fot. Appen heter ”Resklar” och kan laddas ned helt gratis till en Iphone- eller Androidtelefon. I den finner Du information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat  samt om sjukvårdsfrågor och säkerhetsläget i olika länder. När det gäller säkerhetsläget arbetar UD efter tre olika klasser:

1)      Avrådan från semesterresor och besök

2)      Avrådan från alla resor

3)      Avrådan från all vistelse i landet.

Många människor har en benägenhet att utsätta sig för betydligt högre risk när de är utomlands än vad de skulle gjort hemma och det börjar bli allt vanligare att människor har dålig koll på att de har en försäkring som täcker utgifter vid en eventuell olycka eller sjukdom i utlandet.

Enligt UD är det också särskilt många yngre som tror att ambassaderna ska kunna stå för hemtransporter mm, vilket inte alls är fallet.

– I vissa akuta fall kan vi lägga ut pengar för en sjuktransport, som ibland uppgår till flera hundra tusen, men dessa måste återbetalas till UD efter hemkomsten.

Skulle olyckan vara framme så har UD en jourtelefon som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. Men detta är ett nummer som endast ska användas vid en krissituation. Idag finns en tendens att människor blir mer oroliga och anmäler sina barn eller vänner försvunna för att de inte uppdaterat på Facebook eller andra digitala medier under en dag. De glömmer att människor på resa inte alltid har tillgång till Internet. Före Internet var det många ungdomar som var ute och reste i veckor utan att meddela sig och ett vykort kom hem efter resenären.

Befinner man sig under en längre tid i ett land kan ett bra tips vara att anmäla sig på svenska ambassadens ”Svensklista”.