Sverige halkar efter i stödet för studier och praktik utomands

Sverige hamnar inte i toppen i Europa när det gäller att underlätta studier och praktik utomlands. Det är i stället Tyskland, Belgien, Spanien, Italien och Frankrike som framhålls som goda exempel i EU:s första resultat­tavla för rörlighet, så kallad ”Mobility Scoreboard” som publicerades i början på januari. 

Kartläggningen är en del av Europa 2020-strategins flaggskepp ”Unga på väg” – en av EU-kommissionens åtgärder för att underlätta studier och praktik utomlands, och ett led i en bredare satsning för att hjälpa unga människor att skaffa sig den kompetens och erfarenhet de behöver för att få jobb. Resultatet bygger på en enkätundersökning som genomfördes mellan sommaren 2012 och sommaren 2013.

 

Sverige får visserligen bra betyg för möjligheterna att ta med sig studiemedel utomlands Samt att underlätta för studerande i behov av särskilt stöd, men dåligt på språkutbildning och riktigt dåligt på att värdera utbildningsresultat.