Fler studerar utomlands

Antalet svenska studenter som studerar utomlands med studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden ökade med två procent till 28 300 under läsåret 2012/2013.

Av dessa ökade antalet utbytesstudenter – de som deltar i ett utbytesprogram utomlands – med 4 procent. Antalet ”freemover”-studenter, de som anordnar sina studier utomlands på egen hand, ökade med 2 procent. Däremot minskade antalet studenter som deltog i språkkurser utomlands med 2 procent. Nästan två av tre svenska studenter väljer att studera i Europa. Sett till enskilda länder reste flest till USA och Storbritannien följt av Danmark, Australien, Polen, Frankrike och Spanien. Valet av länder har dock förändrats över tid. De senaste tio läsåren har Australien, Spanien och Frankrike tappat studenter medan antalet till bland annat Polen, Kina och Japan har ökat.

Efter införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför EU har antalet som kommer till Sverige minskat. Men det är fortfarande 34 000 studenter som valt att studera i Sverige och de flesta av dem kom från Tyskland, Frankrike och Spanien. Förutom länderna i Europa, som helt dominerade utbytesprogrammen, kom förhållandevis många från Kina och USA. Av dessa var flest kvinnor och flest valde att studera i Lund.

Källa: Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån