Tre miljarder kronor i gamla sedlar saknas

Svenskar i Världen har tidigare informerat om svenska sedlar som nu utrangeras. Det handlar om de äldre 50- och 1000-kronorssedlar som saknar folieband. Giltighetstiden för att betala med sedlarna gick ut vid årsskiftet, men nu saknas alltså fortfarande dessa sedlar till ett värde av 3 miljarder kronor.

På Riksbanken konstaterar man att svenskarna trots allt varit duktiga och 11 av 14 miljarder har kommit in. Men resterande tre miljarder kronor är också mycket pengar som de gärna skulle vilja ha in. Kanske är det dock så att många sedlar slitits ut och helt enkelt inte finns längre.

 

Fram till den 28 februari kan man lämna in sedlarna till en bank. Det är dock bäst att ringa banken först då alla banker inte tar emot kontanter. Det går också bra att skicka pengarna i ett rekommenderat brev till Riksbanken som då sätter in motsvarande värde på kundens bankkonto mot en avgift på 100 kronor.

 

Utrangeringen av sedlarna är ett led i det stora mynt och sedelutbytet som startar 2015.