Nu lanseras den nya logotypen och det nya engelska namnet Swedes Worldwide

Svenskar i Världen lanserar en ny logotyp som ett led i organisationens förnyelsearbete.

Swedes Worldwide

– Enkelt kan man säga att uppdraget var att modernisera logotypen, berättar Steve Trygg, seniorkonsult och styrelseledamot i Svenskar i Världen och den som varit ansvarig för framtagandet. Vi valde en modern variant av det klassiska typsnittet Futura. Orden ”Svenskar” och ”Världen” gavs samma vikt av den enkla anledning att de två orden tillsammans definierar oss och vad vi gör. Vimpeln har fått tacka för sig men vi behöll blågult i den nya symbolen. S-symbolen med de förskjutna cirkelhalvorna är en grafisk illustration av in- och utflytt eller så kallad cirkulär migration.

Själva arbetet är utfört av den kände svenske formgivaren Tore Claesson i New York.

På Svenskar i Världens styrelsemöte i samband med Utlandssvenskarnas parlament presenterades även organisationens nya engelska namn. Från och med nu heter vi Swedes Worldwide och det gamla namnet Swedes Abroad utgår. Namnet Swedes Worldwide förenar oss med våra systerorganisationer som heter Danes Worldwide och Norwegians Worldwide.